w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr II/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy.

Pobierz plik: pdf0231900011.pdf