w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Powiatu Głogowskiego nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVI/195/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Pobierz plik: pdf0211903000.pdf