w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Gminy Marciszów nr III/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Marciszów na rok 2018.

Pobierz plik: pdf0201907042.pdf