w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr V/20/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0191240539.pdf