w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Wądroże Wielkie nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Wądroże Wielkie na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0181905062.pdf