w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Gminy Siekierczyn nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn
na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0161910072.pdf