w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Udanin nr III.7.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin.

Pobierz plik:pdf0151918052.pdf