w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Duszniki-Zdrój.

Pobierz plik:pdf0141908011.pdf