w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy
Duszniki‑Zdrój na rok 2018.

Pobierz plik:pdf0131908011.pdf