w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Gminy Oława nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Gminy Oława na 2018 rok.

Pobierz plik:pdf0121915042.pdf