w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica nr 129/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0111901052.pdf