w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Gromadka nr 98/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0101901032.pdf