w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Głuszycy nr 143/O/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0091921053.pdf