w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wińsko nr IV/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wińsko.

Pobierz plik: pdf0071922022.pdf