w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XX/111/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf1000306011.pdf