w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XIV/91/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Pobierz plik: pdf0061908051.pdf