w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Zarządu Powiatu Milickiego nr 13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu milickiego na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0051913033.pdf