w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Wójta Gminy Siekierczyn nr 3/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 rok.

Pobierz plik:pdf0041910072.pdf