w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr II/14/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Pobierz plik:pdf0031911043.pdf