w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr II/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na rok 2018.

Pobierz plik: pdf0011914053.pdf