w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2019, w tym planu kontroli.

Pobierz plik: pdf14718RIO.pdf