w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni nr III/17/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018–2028.

Pobierz plik: pdf1431825033.pdf