w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni nr II/15/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bogatynia na lata 2018–2028.

Pobierz plik: pdf1421825033.pdf