w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Platerówce nr II/6/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik: pdf1411810062.pdf