w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie nr XLIX.312.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.

Pobierz plik: pdf1391816013.pdf