w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/367/2017
z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2018–2027.

Pobierz plik: pdf1381820013.pdf