w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XLVII/525/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

Pobierz plik: pdf1371820033.pdf