w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żórawina nr XLIX/344/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji za wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina.

Pobierz plik: pdf1361823092.pdf