w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Rudna nr XXXIII/311/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik: pdf1351811032.pdf