w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Rudna nr XXXIII/310/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz zwolnienia
z podatku rolnego.

Pobierz plik: pdf1341811032.pdf