w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXXX/287/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów, źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Pobierz plik: pdf1331824013.pdf