w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LXIX/629/18 z dnia 18 października 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXIV/205/16
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonej dla średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska.

Pobierz plik: pdf1321818043.pdf