w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych przez Starostę Powiatu Lubińskiego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 25 września 2018 r.

Pobierz plik: pdf1301811000.pdf