w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Legnickiego nr XXXIX/217/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Legnickiego na 2018 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf1291809000.pdf