w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Legnickiego nr XXXIX/216/2018z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach.

Pobierz plik: pdf1281809000.pdf