w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr LXXIV/400/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

Pobierz plik: pdf1271824053.pdf