w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr LIX/373/2018 z dnia 5 października 2018 r. o zmianie uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018–2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Pobierz plik: pdf1251824032.pdf