w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych złożonego przez Wójta Gminy Kłodzko.

Pobierz plik:pdf0930308072.pdf