w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 114/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie
wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XLVII/312/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf1241805023.pdf