w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Legnickiego nr XXXIX/217/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Legnickiego na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf1231809000.pdf