w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Chojnów nr LIV.348.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Chojnów na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym
na ogrzewanie ekologiczne”

Pobierz plik:pdf1221809022.pdf