w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Kobierzyce do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Pobierz plik: pdf1201823052.pdf