w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLIII/219/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik: pdf1191806000.pdf