w sprawie wyboru reprezentanta Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Pobierz plik: pdf11718RIO.pdf