w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XVIII/107/03 z 21 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2003 rok.

Pobierz plik:pdf0910311011.pdf