w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 468.LV.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra.

Pobierz plik: pdf1161861000.pdf