w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLVII/503/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik:pdf1151819011.pdf