w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Borów Nr XI/69/2003 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

Pobierz plik:pdf0890317012.pdf