w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo nr 62/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bardo na rok 2018.

Pobierz plik: pdf1111824013.pdf