w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr L/267/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2017 rok.

Pobierz plik:pdf1081822000.pdf